موسیقی و نامداران

آشنایی با نامداران موسیقی

رقص (2)

الهه رقص

BASSE-DANSE باس - دنس

نخستین رقص مهم دوره رنسانس است که رقاصان به نوای موسیقی می رقصند و گام های خود را بر طبق حرکات موزونی که استادان ابداع کرده بودند جابجا میکردند و پس و پیش می بردند بعد از آن گایارد GAYARDE باب شد که رقص بود مردم پسند و پاوان PAVANE که رقصی است درباذی و در این مدت بعضی از آهنگسازان مانند : لولی و باخ . مونوئه و بوره را در آهنگ های خود بکار بردند .

والس در قرن هیجدهم ظهور کرد که برگرفته از رقص های روستایی آلمان و لندلر LANDLER اتریشی بود اما والس این رقص سه ضربی را در وین با آهنگ های یوهان , اشتراوس(پدر و پسر) به اوج شهرت رسید و قطعاتی مانند والس شامپانییا دانوب زیبای آبی در سراسر جهان مشهور شد با این وصف بیش از این پدر پدر و پسر بسیاری از آهنگسازان والسهائی ساخته بودند که از میان از شوبرت (چند آهنگ رقض برای پیانو )وبر (انواسیون والس ) میتوان نام برد و از شوپن که نوزده قطعه والس برای پیانو نوشته است.

در ادامه مطلب رقص خواهیم آورد :

والس تنها رقصی است که ...

خصوصیات رقص والس

علت ساخت آثار کاملا متفاوت با والس توسط آهنگسازان

اوج دوران رمانتیک و رقص های پلونز و مازورکا

و...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مهربد  |